Daily Archive: май 13, 2016

Обява асфалтова база

Със Заповед № РД 11-231 от 12.05.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 02 юни 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла.

адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1