Протокол за резултатите с получени, разгледани и класирани оферти на участниците в обявата на Община Бяла за организиране на обучителен курс на безработни лица по Проект “Красива България”, Кампания 2016 г.

Вижте още...