Monthly Archive: май 2016

naredba

Дневен ред на заседание на 27 май 2016 год. /петък/ от 13.00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 27 май 2016 год. / петък / от 13.00 часа в залата на Общинска администрация – град Бяла при следния дневен ред

2111050211

Инициатива “Да изчистим България заедно – 2016”

Във връзка с провеждане на кампания „Да изчистим България заедно”, определеният ден за национално почистване е 04 юни 2016 година. Община Бяла също ще се включи в кампанията. За добрата организация на акцията за почистване на общината, служители от Общинска администрация извършват инвентаризация на замърсените места и райони за почистване.

naredba

РД 11-229 от 10.05.2016г. на Кмета на Община Бяла

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.2 от ЗОС, чл. 70 и чл.100, ал.2 от НРППСОВППУНРИВОбС и Протоколи от проведен публичен търг с тайно наддаване на 22.04.2016г. на Комисия, определена със Заповед №РД 11-196/22.04.2016 г.на Кмета на Община Бяла

unnamed (1)

Съобщение за пръскане от ГПК – НАРКООП – БЯЛА 2016 г.

Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че „ГПК – НАРКООП – БЯЛА”, БУЛСТАТ 000513316, ул.„Стефан Стамболов” № 46, ще проведе третиране на грах срещу вредител: хуботник с препарат: „протеус-инсектицид” – 0,062 ml./дка, с карантинен срок 45 дни, на 21.05.2016 година, в часовете от 06:00 до 11:00 часа, в следните населени места:

Обява асфалтова база

Със Заповед № РД 11-231 от 12.05.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 02 юни 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла.

адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1