Откриване на новата стрийт фитнес площадка

Снимки от откриването на стрийт фитнес площадката до СОУ “П. Волов”, гр. Бяла. 28.04.2016 г.