Обществена поръчка с №00497-2016-0007 с предмет: “Избор на доставчик на нетна електрическа енергия на ниво ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”

Вижте още...