Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2015 г.

Вижте още...