Община Бяла обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица въз основа на подписано за 2016 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.

Вижте още...