Daily Archive: април 6, 2016

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

Информираме Ви за действащите към момента разпоредби за организацията на работа и работното време на търговските обекти, което е уредено в Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Бяла

ДО ВСИЧКИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА МЕСТА ВЪРХУ КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОННИЯТ БЕЛЕНСКИ ПАНАИР

Желаещите да ползват места за разполагане на стрелбища, моторни люлки и други атракциони, както и места за продажба на стоки следва да подадат заявление до общинска администрация гр. Бяла, област Русе в срок до 26 април 2016 г. в информационния център на пл. „Екзарх Йосиф I“ №3.