Обществена поръчка с №00497-2016-0003 с предмет: „ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ“

Вижте още...