Изработен е проект на заповед за обявяване на защитена зона

Вижте още...