Трансгранично сътрудничество Румъния- България V-A 2014-2020

    Външни препратки: Министерството на регионалното развитие и благоустройството на РБ http://www.interregrobg.eu/bg/   Прессъобщения: Покана за публичен дебат (13.08.2018...