Дневен ред на заседание на 25 февруари 2016 год.

Дневен ред на заседание на 25 февруари 2016 год. / четвъртък / от 09.00 часа