Daily Archive: февруари 12, 2016

Публична покана с уникален код в РОП 9050358

„Извършване на консултантски услуги за проекти, прилагащи мерки за енергийна ефективност на сгради общинска собственост, финансирани от Национален доверителен екофонд (НДЕФ), съгласно Инвестиционна програма за климата (ИПК)“

Публична покана с уникален код в РОП 9050357

„Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на сгради общинска собственост за кандидатстване за финансиране на мерки по енергийна ефективност от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), съгласно Инвестиционната програма за климата (ИПК)”