Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2016-2020г.

Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2016-2020 г. РАЗДЕЛ І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ   Общината е основна административно-териториална...