Покана

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2016 ГОДИНА