Решение номер РУ-2-ЕО/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Изтегли решението (PDF): CCF01022016