Monthly Archive: януари 2016

Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2016-2020г.

Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2016-2020 г. РАЗДЕЛ І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ   Общината е основна административно-териториална...

472310149

Покана

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА 2016 ГОДИНА