СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 52, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Вижте още...