Дневен ред на заседание на 14 октомври 2015 г.

Дневен ред на заседание на 14 октомври 2015 год. / сряда / от 11.00 часа