Daily Archive: септември 29, 2015

Публична покана с уникален код в РОП 9046279

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9046279 с предмет: „Доставка на дърва за огрев, брикети и въглища внос (донбаски) за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка и кметствата на територията на Община Бяла за отоплителен сезон 2015-2016 г.”

Публична покана с уникален код в РОП 9046276

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9046276 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2015/2016 година”