Публична покана с уникален код в РОП 9045542

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9045542 с предмет: “Специализиран превоз на ученици под 16-годишна възраст до учебните заведения по утвърдени маршрути на територията на Община Бяла за учебната 2015/2016г.”