Обществена поръчка с предмет: “Ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, област Русе”.

Вижте още...