Daily Archive: юли 31, 2015

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА

/ приета с Решение № 90 по протокол №10/31.07.2015 год. / град Бяла 2015 год. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл....