Дневен ред на заседание на 26 юни 2015 г.

Дневен ред на заседание на 26 юни 2015 год. / петък / от 17.30 часа в залата на хотел „Добротица”, к.к.”Албена”