Публична покана с уникален код в РОП 9036559

„Избор на изпълнител за организация на обучения по информационни технологии в изпълнение на Дейност 4 „Обучаване по информационни технологии” по проект „Община Бяла – ефективна и компетентна в полза на гражданите”.