Първа копка

Първа копка на проект“Интегрирано управление на водите на територията на град Бяла, обл.Русе-етап I“ решаваща водния цикъл бе направена в...