Daily Archive: август 27, 2014

Избор на изпълнител за осъществяване на доставка и монтаж на котел, горелка и помпа в СОУ

Обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за осъществяване на доставка и монтаж на котел, горелка и помпа в СОУ “Панайот Волов” – гр. Бяла, обл. Русе”.