Дневен ред на заседание на 30 април 2014 г.

Дневен ред на заседание на 30 април 2014 година / сряда / от 09.00 часа