Обява – Избор на изпълнители на СМР за обекти ОДЗ „Стадиона” и „Дом за стари хора”

Обява – Избор на изпълнители на СМР за обекти ОДЗ „Стадиона” и „Дом за стари хора”