ЗАПОВЕД № РД 11- 66 гр. Бяла, 03.04.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД 11-61/31.03.2014 г. на Кмета на Община Бяла  ...