Публична покана

Избор на изпълнител за СМР на обект: “Рехабилитация на подпорна стенан на Средно общообразователно училище “Панайот Волов” – гр. Бяла”