Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на СМР за обекти ОДЗ ‘‘Стадиона” и „Дом за стари хора”