Daily Archive: февруари 26, 2014

Обществена поръчка с предмет «Доставка на контейнери и транспортни средства за разделно събиране на рециклируеми и зелени отпадъци

«Доставка на контейнери и транспортни средства за разделно събиране на рециклируеми и зелени отпадъци по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)»