ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2014-2020г.

Общинският план за развитие на община Бяла, област Русе за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен...