ЗАПОВЕД – забрана на паша в държавните и общински горски територии

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125 от...