Дневен ред – извънредно заседание на 16 декември 2013 г.

Дневен ред – извънредно заседание на 16 декември 2013 година