Докладна записка – изменение в наредба Данъци

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА – изменение в наредба Данъци от инж. КОЛЬО ПЕТКОВ КЕЛЕРДЖИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ Относно: Изменение...