ЗАПОВЕД № РД 11 – 331 гр. Бяла 25.09.2013 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.9, ал.2, т.2 и 4,...