Публична покана с уникален код в РОП 9020456

Предмет:“Специализиран превоз на ученици под 16-годишна възраст до учебните заведения по утвърдени маршрути на територията на Община Бяла за учебната 2013/2014г.”