ЗАПОВЕД-ОТМЯНА на точка от заповед № РД 11-250/09.07.2013 г.

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД 11-250/09.07.2013 г. на Кмета на Община Бяла Н...