Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе)

Протокол № 1 и решения ОС (24.01.2020 г.) Протокол № 1 от 19.11.2019 г. Покана [09.11.2018 г.] Покана ОС (18.04.2018 г.)...