Публична покана с уникален код в РОП 9014073

“Аварийно укрепване бреговете на дере-с.П.Косово в участъци:от водосток на път І-5 Русе-В.Търново-ОК94 до ОК110 и от ОК 12 до края на урбанизираната територия-стопански двор, Община Бяла”.