Заповед №ЗОП-20 гр.Бяла, 14.03.2013г.

Заповед №ЗОП-20 гр.Бяла, 14.03.2013г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с молба от Комисията за провеждане на малка...