Daily Archive: март 7, 2013

Публични покани

Предмет на поръчката: -“Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически...