Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)