Обявa

Обява – ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА