ДОКЛАДНА ЗАПИСКА – Отдаване под наем на част от терени публична общинска собственост

Вижте още...