Публична покана

Публична покана с предмет: Осъществяване на цялостен одиторски контрол по проект: Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)