Уведомление – Осъществяване на мерки за информация и публичност

УВЕДОМЛЕНИЕ – Осъществяване на мерки за информация и публичност