Решения към протокол по протокол № 12 от 10.08.2012г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 169      /По протокол № 12/10.08.2012 год./ На основание чл. 45,...